Itsetuntemus on tärkeä taito kaikille, sillä se kasvattaa onnellisuutta. Parempi itsetuntemus auttaa tekemään parempia valintoja elämässä ja pääsemään lähemmäksi omia unelmia.

Kolmen coaching session aikana käsitellään seuraavia asioita:

  • Miten minun kannattaa asettaa tavoite, millainen sen tulisi olla ja mikä auttaa tavoitteen toteutumisessa?
  • Mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja ja miten voin tunnistaa ne? Mihin uskon?
  • Mitkä ovat vahvuuteni ja miten voin tunnistaa ne?

Voit osallistua coaching sessioihin ajasta ja paikasta riippumatta etäyhteyksien kautta. Tarvitset vain koneen ja nettiyhteyden. Yksi session kestää 60 min, ensimmäinen kerta 90 min

Course Information

Course Instructor

Suvi Vainio Suvi Vainio Author

Kauppatieteen maisteri ja sosiaalipsykologi, joka yhdistää psykologista ja käyttäytymistieteellistä tietoa hyvinvointiin ja organisaatioiden kehittämiseen. Perehtynyt Brain-Based coaching menetelmään (Neuroleadership Group). Kehittänyt ja valmentanut useita organisaatioita konsulttina ja toiminut asiakasvastuu, esimies- ja HR-tehtävissä. Osaamisalueita ovat mm. coaching, esimiestyön ja palveluiden kehittäminen sekä työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, ihmisten sitouttaminen ja motivointi.

Tervetuloa

Arvot luovat pohjan toiminnalle

New Section

This section does not have any lessons.

New Section

This section does not have any lessons.

Course Information

Course Instructor

Suvi Vainio Suvi Vainio Author

Kauppatieteen maisteri ja sosiaalipsykologi, joka yhdistää psykologista ja käyttäytymistieteellistä tietoa hyvinvointiin ja organisaatioiden kehittämiseen. Perehtynyt Brain-Based coaching menetelmään (Neuroleadership Group). Kehittänyt ja valmentanut useita organisaatioita konsulttina ja toiminut asiakasvastuu, esimies- ja HR-tehtävissä. Osaamisalueita ovat mm. coaching, esimiestyön ja palveluiden kehittäminen sekä työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, ihmisten sitouttaminen ja motivointi.